Strona główna » JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » GOPS użytkownik: gość
URZĄD GMINY
  Ogłoszenia
  Godziny urzędowania
  Tabela informacyjna
  Konkursy
  Nabór
  Wybory i Referenda
  Organizacje pozarządowe
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Petycje
  Konsultacje
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Inicjatywa Lokalna
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  GOPS
  OKSiR
  Rejestr instytucji kultury
  Szkoły, przedszkola
  Punkt AA
PORADNIK INTERESANTA
  Informacja publiczna
  Rodzina 500+
  ABC Przedsiębiorcy
  Ochrona Środowiska
  Zagospodarowanie przestrzenne
WŁADZE GMINY
  Wójt Gminy
  Zastępca Wójta
  Skarbnik Gminy
  Sekretarz Gminy
RADA GMINY
  Skład Rady Gminy
  Stałe komisje Rady Gminy
FINANSE GMINY
  Budżet
  Podatki i opłaty lokalne
PRAWO LOKALNE
  Statut Gminy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Archiwum
PRZETARGI
  Przetargi w 2017 roku
  Przetargi w 2016 roku
  Przetargi w 2015 roku
  Przetargi w 2014 roku
  Przetargi w 2013 roku
  Przetargi w 2012 roku
  Zapytania ofertowe
  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sprzedaż nieruchomości gminnych
  Archiwum
DOKUMENTY
  Inwestycje
  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Woj. Dziennik Urzędowy
  Uchwały
  Projekty uchwał
  Protokoły z sesji
MAPA SERWISU
STATYSTYKA STRON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiszni Małej
ul. Wrocławska 2
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 310-68-32
fax. 71 310-53-59
www.gops.wiszniamala.pl
e-mail: gops@wiszniamala.pl

Kierownik: Agnieszka Gaweł-Karwatka

Godziny pracy:

Poniedziałek - od 8:00 do 16:00
Wtorek - od 8:00 do 16:00
Środa - od 8:00 do 17:00
Czwartek – od 8:00 do 16:00
Piątek: - od 8:00 do 15:00


Biuletyn redaguje:
pan Michał Żmijewski

licznik: 37641 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
22-02-2017: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała więcej...
22-02-2017: Obwieszczenie o wydaniu przez DZMiUW postanowienia w postępowaniu dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241) więcej...
20-02-2017: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu dostawczego skrzyniowego przystosowanego do przewozu min. 6 osób więcej...
20-02-2017: Nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy więcej...
17-02-2017: Sesja Rady Gminy z dnia 17.02.2017  więcej...
16-02-2017: Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic szkół gminy Wisznia Mała w zakresie robotyki, programowania i technologii komunikacyjno-informacyjnych więcej...
15-02-2017: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do oddania w dzierżawę-dz. nr ew. 217, 219, obręb Psary-zarz. 18/2017 więcej...
15-02-2017: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Ozorowice i Mienice-zarz. 19/2017 więcej...
15-02-2017: II przetarg na sprzedaż nieruchomości -dz. nr ew. 335, obręb Mienice - zarz. 25/2017 więcej...
15-02-2017: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 68/1-68/11, obręb Mienice-zarz. 24/2017 więcej...